Jak wspierać potencjał twórczy dziecka? – materiały dla nauczycieli

Zdaniem Ericha Fromma twórczość to swobodne podejmowanie aktywności wypływająca z ciekawości świata. To umiejętność dziwienia się światem. Właśnie ze zdziwienia i zadawania pytań powstaje inspiracja do eksperymentowania, tworzenia i testowania tego, co nowe. Wszystkie dzieci już od urodzenia mają naturalną chęć odkrywania, doświadczania i dziwienia się otaczającym światem. Ten świat dziecko odkrywa najpierw z pomocą rodziców, później także z pomocą nauczycieli, animatorów i rówieśników. Im bardziej różnorodne i twórcze otoczenie, tym bogatsze doświadczenia zdobywa dziecko.

Etapy rozwoju dziecka i rozumienie jego potrzeb

We wspieraniu potencjału twórczego dziecka duże znaczenie ma rozumienie etapów rozwojowych, potrzeb dziecka i jego naturalnej ciekawości poznawczej. Rozsypana po całej kuchni mąka, rozwinięte rolki papieru, popisana kredką ściana, wyciągnięte garnki do zabawy, to nie złośliwe działanie maluchów, to efekt ich ciekawości i potrzeby doświadczania. To właśnie przez ciągłe eksperymentowanie dzieci zdobywają wiedzę, wzbogacają wyobraźnię, rozwijają zdolności manualne i kreatywne myślenie. To też szansa dla nas animatorów, by stwarzać dzieciom taką przestrzeń, gdzie będą mogły pobrudzić się farbą, poznawać różne faktury, pobawić się wodą, kolorowym piaskiem, potańczyć, zbudować szałas czy polepić rzeźby z błota.


Dziecko, podobnie jak dorosły, by twórczo działać potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i wolności. Kiedy jest zestresowane, zmęczone, przestraszone bądź głodne, to będzie raczej koncentrowało się na niezaspokojonych pierwotnych potrzebach i odzyskaniu równowagi, nie na tworzeniu. Ważna jest także obecność rodzica podczas zajęć, szczególnie do 3 roku życia, daje ona dziecku poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.

Dzieci mają silną potrzebę autonomii i niezależności w działaniu, dlatego warto dawać dziecku jak najwięcej swobody. Ważne jest by twórczości dziecka towarzyszyła dobra atmosfera pełna szacunku, zrozumienia dziecięcego świata i ich indywidualnych zainteresowań.

Jeśli interesuje Cię zagadnienie wspierania potencjału twórczego dziecka i chcesz otrzymać bezpłatny materiał inspirujący do pracy w tym zakresie napisz do nas na adres: marcela@tworczosc.org.pl