Świat zmysłów – kolory

Na podstawie swoich wieloletnich badań i obserwacji Maria Montessori odkryła, że dzieci do 6 roku życia poznają świat i uczą się głównie za pomocą zmysłów. Pisała o tym, że dzieci używają zmysłów jak naukowiec laboratorium, że „w intelekcie nie ma nic, czego nie byłoby wcześniej w zmysłach”.

Doświadczenia sensoryczne wprowadzają dzieci w świat abstrakcji i abstrakcyjnych pojęć. Dzieci doświadczają wrażeń i na tej podstawie tworzą w umyśle abstrakcyjne pojęcia takie jak kolor, wielkość, liczba itp. Dlatego ważne jest, żeby dzieci mogły jak najwięcej doświadczać zmysłami, aby wrażenia odnalazły swoje odbicie w mózgu i skojarzone zostały z odpowiednimi pojęciami.

Drugim kluczowym czynnikiem ułatwiającym dzieciom naukę jest ruch i manipulowanie przedmiotami. Maria Montessori twierdziła, że ręce są narzędziem ludzkiej inteligencji i pozwalają lepiej poznać to, co widzą oczy.

Dlatego zachęcamy Was do tego, byście zapewniali swoim pociechom jak najwięcej okazji do doskonalenia zmysłów, ruchu i manipulowania przedmiotami. To nie muszą być wcale skomplikowane zadania, ani praca z drogimi pomocami montessoriańskimi.

Dzisiaj podsuwamy Wam kilka prostych pomysłów, które sprawdzają się na naszych montessoriańskich warsztatach i sprawiają dzieciom dużo radości. Zapraszamy Was do eksperymentowania, porównywania oraz tworzenia barwnych mozaik!

Laboratorium kolorów

Ta zabawa pozwoli Waszym pociechom dowiedzieć się co to są kolory podstawowe i odkryć jak powstają barwy pochodne. Obserwacja zmieniającego się koloru wody będzie ćwiczeniem zmysłu wzroku. Przenoszenie wody pipetą przyczyni się natomiast do wzmocnienia mięśni ręki, doskonalenia ruchów precyzyjnych oraz koordynacji oko-ręka.

Materiały:

– 6 kieliszków

– pipeta

– tacka, podkładka lub folia do zabezpieczenia stołu

– coś do zabarwienia wody na 3 kolory podstawowe: żółty, niebieski i czerwony (mogą to być barwniki spożywcze, barwniki do jajek lub krepina)

Działanie

Przygotuj trzy kieliszki z niebieską, czerwoną i żółtą wodą oraz trzy puste kieliszki, w których Twoje dziecko będzie mogło mieszać kolory. Zaproś dziecko do zabawy w naukowca, który tworzy i bada kolory w laboratorium.

Wytłumacz dziecku, że są to trzy kolory podstawowe, z których powstają barwy pochodne. Poproś je o wybranie dwóch kolorów kolorów i pokaż mu jak przenosić kolorową wodę za pomocą pipety do pustego kieliszka.

W czasie prezentacji dbaj o to, by dziecko dobrze widziało Twoje dłonie. Wykonuj sekwencję ruchów jak najwolniej i jak najdokładniej. Używaj jak najmniej słów, żeby nie dekoncentrować dziecka.

Zachęć dziecko do mieszania kolorów w różnych proporcjach. Zapytaj dziecko o to jaki kolor udało mu się uzyskać i o to jak zmieniał się on w trakcie eksperymentu. Podobnie postępujcie z pozostałymi parami kolorów podstawowych.

Na koniec pozwól dziecku na bardziej swobodne eksperymentowanie i mieszanie dowolnych kolorów.

Kolorowe mozaiki

Ta aktywność odpowiada na dziecięcą potrzebę spontanicznego tworzenia oraz rozwija umiejętność koncentracji na zadaniu. Pośrednio przygotowuje również do nauki pisania, gdyż wzmacnia rękę, doskonali zmysł wzroku i koordynację oko-ręka.

Materiały:

– kilka kieliszków

– waciki

– pipeta

– tacka, podkładka lub folia do zabezpieczenia stołu

– coś do zabarwienia wody (mogą to być barwniki spożywcze, barwniki do jajek lub krepina)

Działanie:

Przygotuj kieliszki z kolorową wodą, pipetę oraz waciki. Zaproś dziecko do „pracowni artystycznej” i zachęć do tworzenia kolorowych mozaik.

W razie potrzeby pokaż mu jak przenosić kolorową wodę za pomocą pipety. W czasie prezentacji dbaj o to, by dziecko dobrze widziało Twoje dłonie. Wykonuj sekwencję ruchów jak najwolniej i jak najdokładniej. Używaj jak najmniej słów.

Większość dzieci reaguje entuzjastycznie na to zadanie i długo się na nim koncentruje. Dlatego dobrze jest przygotować duży zapas wacików.

Gdy waciki wyschną, można wykorzystać je do prac plastycznych – stworzyć z nich barwne kwiaty, jesienną koronę drzewa, a nawet pisanki (aby otrzymać kształt jajka wystarczy lekko rozciągnąć waciki).

W „Przystanku Twórczość” bardzo ważne są dla nas wolność, wybór i swoboda tworzenia. Dlatego opisane wyżej pomysły traktujemy jedynie jako inspiracje do działań twórczych i bodziec do odkrywania świata przez dzieci. Jeżeli zobaczycie, że Waszemu maluchowi największą frajdę sprawia mieszanie od razu wszystkich kolorów i robienie błotka, przelewanie wody z kieliszka do kieliszka czy barwienie wacików przez zanurzanie ich w naczynku, warto mu na to pozwolić.

Dzieci najlepiej uczą się wówczas, gdy dobrze się bawią, są zaangażowane w to co robią i ….kiedy nikt im w tym nie przeszkadza:)